ES parama
Pradedame vykdyti projektą „VšĮ Linksmosios strazdanėlės konkurencingų kultūros produktų diegimas“
2022 m. birželio 27 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-578 projektui „VšĮ Linksmosios strazdanėlės konkurencingų kultūros produktų diegimas“ skirtas 66 748,50 Eur finansavimas pagal priemonę „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“. VšĮ „Linksmosios strazdanėlės“ – unikalų, patikrintą ir ne vienos kartos išbandytą ugdymo sistemą vaikams taikanti įstaiga, teikianti edukacines paslaugas vaikams nuo 4 mėn. iki 7 m., taip pat teikianti papildomą ugdymą vaikams ir suaugusiems.

Projekto tikslas – naujų, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingų kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų kūrimas, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.

Įgyvendinant projektą, bus sukurta platforma, kur skamba muzika, kur yra galimybė klausyti ne tik knygos literatūrinio tekto, bet ir skaityti knygas su muzikiniais intarpais bei muzikos ir garsų pagalba panardinti į autoriaus sukurtą atmosferą, tam tikrą istorinį laikotarpį arba jausminę sferą. Platforma padės atrasti prasmingą skaitymą, pažadinti žmogaus jusles. Tai bus galimybė pažadinti vaizduotę, o per vaizduotę sukuriamoms patirtims atrasti naujų koncepcijų. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. kovo 31 d.

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0189 „VšĮ Linksmosios strazdanėlės konkurencingų kultūros produktų diegimas“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.