Nijolės meninio ugdymo studija 5-9 metų vaikams

Didžiausia pagalba vaikui - nuoširdžiai gerbti jo augimą ir domėtis jo pasiekimais.

Užsiėmimai vyksta darželyje mokyklėlėje „Strazdanėlės“
(Mokyklos g. 6, Jeruzalėje)

Ketvirtadieniais
I grupė 16.30 - 18.00 val.
II grupė 18.00 - 19.30 val.
(laikas tvirtinamas individualiai su mokytoja tel. 8 671 041 65)

Nijolės studijoje vaikai piešia pieštukais ir lieja akvarelę. Meninio ugdymo studijoje dailė naudojama:

  • kaip pradžiamokslis, kad vaikai paruoštų savo ranką mokyklai, pažintų ir išmoktų naudoti dailės raiškos priemones.
  • kaip terapija, kad asmenybė įgautų pasitikėjimo savimi atvertų savo originalią mintį.
  • kaip žaidimas, kad vaikai išmoktų bendrauti vaizdais, stebėtų aplinką ir žaismingai ją interpretuotų.
Dailės studijoje vaikai skatinami atskleisti savo kūrybiškumą, pajusti kūrybos spontaniškumą bei ugdyti meninius gebėjimus.